Τροπολογία ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την άδεια ειδικού σκοπού

Κατατέθηκε από τον Υπ. Εσωτερικών, τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. ‘Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις’ (Α’ 75)» αναφορικά με την άδεια ειδικού σκοπού.