Το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης. Ομιλία του Θάνου Πολύδωρου στο 10ο OTS Forum.

Ο Θάνος Πολύδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,  πραγματοποίησε ομιλία στο 10ο OTS Forum σχετικά με το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης.