Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού, το πλάνο εργασιών και τις βεβαιώσεις κίνησης σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605 – 11/02/2021 Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.