Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4380 – 5/10/2020 η υπ’Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 – 30/9/2020 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: ” Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.”