Τα 459 έργα του “Φιλόδημος Ι” που μεταφέρονται στο “Α.Τρίτσης”

Δημοσιέυτηκε η υπ’ α.π : 829 – 18/6/2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μεταφορά 459 έργων από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.