Τα νέα έκτακτα μέτρα, κατά της διασποράς της COVID–19

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 7005 – 31/12/2022, η Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297– 30/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.”.
Με την ως άνω κοινή υπουργική Απόφαση, καταργείται η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.72546/16.12.2022 (ΦΕΚ Β’ 6445 – 16/12/2022).