Τα νέα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς της COVID- 19

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5874 – 19/11/2022 , η Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 – 18/11/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.”.

Με την ως άνω ΚΥΑ , καταργείται η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β’).