Τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19. Τροποποίηση της ΚΥΑ.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2671-23/06/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39151 – 23/06/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2660)”.