Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων – Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959 – 14/12/2020 Εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.