Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στο gov.gr – Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1334 – 23/03/2022, η Υπ’ Αριθμ. 10249 ΕΞ 2022 – 17/03/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, με τίτλο: “Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).”.

Συγκεκριμένα, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης , τηρούνται οι θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα Φυσικά πρόσωπα/χρήστες των ως άνω Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4727/2020 (Α’ 184).