Τέλος Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου για τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3119/10-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/50621/1281/08-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την “Κατανομή και διαδικασία απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά στη κατανάλωση φυσικού αερίου στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν. 4920/2022.”.