Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Η υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ολοκληρώνεται στις 27/08/2021.