Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων εμπλεκόμενα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄2132/03-04-2023, η Υπ΄Αριθμ.: 4772/ 20-03-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εγρασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντοσ και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Επικρατείας, με τίτλο: “Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»”.

Με την παρούσα Απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής στους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 62 και του άρθρου 24 του ν. 4940/2022. Η δήλωση δαπανών, ολοκληρώνεται εως και τις 31/12/2023.

Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, για τους οποίους η καταβολή της ανταμοιβής στο προσωπικό τους γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποχρεούνται, έως τις 15/1/2024, να αποστείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων και τα ποσά που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΑΑΔΕ.