Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες

Δημοσιεύτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 σε ΦΕΚ (Β’ 3440) η με αριθμό πρωτοκόλλου 62038  – 5/9/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου με θέμα: “Σύσταση Παγίας Προκαταβολής στις Κοινότητες”.