Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693 – 17/01/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» – Σύμβουλος Ακεραιότητας.”.

Στην Εγκύκλιο του Υπουργείου, εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του Ν. 4795/2021, εισάγεται στο Δημόσιο Τομέα ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, κεντρική αποστολή του οποίου αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους.