Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για τις αδειοδοτήσεις Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Σε συνέχεια του Ν.4876/2021, δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 942/97017 – 30/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021», στην οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 (Α΄141), λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.