Σχέδιο δράσης Εθνικής Στρατηγικής για Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 862/6-2-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 9331/02-02-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την  “Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.”.