Συντελεστές Αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5565/ 31.10.2022, η Υπ’ Αριθμ. Δ11/334219 – 25/10/2022 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές αναθεώρησης των τιμών δημοσίων έργων για το Α’ Τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του Άρθρου 153 του ν.4412/2016.