Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ. Πρωτ.: 60249 – 22/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θεμα: “Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.”.