Συμφωνία για τη δανειοδότηση των δήμων

Σε συμφωνία έχουν καταλήξει το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ό,τι αφορά τους όρους δανειοδότησης των δήμων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του κ. Ιωάννης Καραβοκύρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε τη χορήγηση των δανείων διότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έθετε ως όρο στα δάνεια ότι εάν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης, τότε είναι απαιτητό στο σύνολό του το οφειλόμενο ποσό του δανείου.

Όπως σημείωσε <<σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν μπορεί να περάσει ο όρος ότι η καθυστέρηση μιας δόσης καθιστά το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο σύνολό του. Δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ τέτοιο όρο. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε ανάγκη>>. Τελικά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχώρησε και αποδέχθηκε να βελτιωθούν οι όροι. Πλέον τα δάνεια προς τους δήμους θα χορηγούνται με δυνατότητα καθυστέρησης δυο ετησίων δόσεων και παράταση δυο μηνών.

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πηγή: www.ota.gr