Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π. : 54099 – 28/8/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό”.