υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/890 /οικ.7599 – 12/05/2022 Εγκύκλιος