Συμβαίνει τώρα – Δήμος Φυλής: ο 1ος Δήμος που εφαρμόζει πιλοτικά το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Φυλής σε συνεργασία με το «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.», με θέμα:

«Δήμος Φυλής: ο 1ος Δήμος που εφαρμόζει πιλοτικά το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018)».