Συλλογή οικονομικών στοιχείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου www.aftodioikisi.ypes.gr

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 38617 – 23/5/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Συλλογή οικονομικών στοιχείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου www.aftodioikisi.ypes.gr”.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι: “οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες αποστέλλονται μέχρι σήμερα τα στοιχεία της πρώτης παραγράφου, καταργούνται από 01-07-2021 και συνεπώς, αρχής γενομένης από τα στοιχεία του Μαΐου 2021, όλα τα σχετικά αρχεία θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr”.