Συγκρότηση τριμελών οργάνων για την αξιολόγηση των υποψηφίων του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθ. Πρωτ. 28310 – 04/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την συγκρότηση τριμελών Οργάνων για την Αξιολόγηση των υποψηφίων του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022.