Στις 20/04, η καταβολή των συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1552/04-04-2022, η Υπ. Αριθμ. οικ. 18152/0092 – 29/03/2022 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: “Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Μαΐου 2022 να καταβληθούν, αντί της 28ης Απριλίου 2022, την 20ή του ίδιου Μηνός“.