Σταδιακή εκκίνηση υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στο myDATA, από 9/2021 και διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, με θέμα: “Σταδιακή εκκίνηση της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στο myDATA, από τον Σεπτέμβριο 2021 και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ “.