Σε ΦΕΚ η Απόφαση αναστολής λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών – Λοιπά μέτρα κατά του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5043 – 14/11/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 – 14/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας –  Εσωτερικών, με τίτλο: ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).”.