Σε τελικό στάδιο η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021

Η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις του ν. 4782/2021, βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.