Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22/11, το νέο αθλητικό Νομοσχέδιο

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από τη Δευτέρα 8.11.2021 και ώρα 23.30 μέχρι και τη Δευτέρα 22.11.2021 και ώρα 23.30, το σχέδιο νόμου, με τίτλο: «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.