Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Ν.4412/2016

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.