υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 Εγκύκλιος