Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 29/04/2020

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 11 της 29.04.2020 (ΦΕΚ Α’ 91-3/5/2020) με θέμα: “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων.”