Πότε δεν εκδίδει γνώμη το Παρατηρητήριο σε ΝΠΔΔ

Με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ, ενημερώνει τα ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α., πως το Παρατηρητήριο δεν εκδίδει γνώμη σε περίπτωση που το αναρτημένο σχέδιο του Προϋπολογισμού έχει σφάλματα και παραλείψεις ή σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τα στατιστικά δελτία του μήνα αναφοράς 2018 και 2019.
Την ανακοίνωση θα βρείτε εδώ: https://www.eetaa.gr/apps/modota.jsp