Πόροι, διαδικασία, κριτήρια και τρόπος χρηματοδότησης Δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6331– 13/12/2022 , η Υπ’ Αριθμ. 84653 – 12/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα τον: “Καθορισμό των Πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των Δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.