Πόθεν Έσχες: Παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023

Κατατέθηκε, η υπ’ αριθ. 1502/15/25.11.2022 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου: “Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.”.

Στο Άρθρο της τροπολογίας ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του Νόμου 3213/2003, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 01/01/2022 έως τις 15/10/2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται μέχρι και τις 15/1/2023.