Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στους Δήμους για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ. 52879 – 21/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων”.