Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία και βελτίωση χώρων αναψυχής

Με την Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30.01.2023 Πρόσκληση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την υποβολή προτάσεων για την δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας, με στόχο τη δημιουργία, την αναβάθμιση, τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο (email: monopatia@necca.gov.gr) ή και με αυτοπρόσωπη προσκόμιση αποσπώμενου δίσκου δεδομένων (USB memory stick) στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λεωφόρος Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31/3/2023 και ώρα 18:00, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων Πράξεων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως και τις 31/12/2025.