Πρόσκληση ΠΕΠ Αττικής με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Ανακοινώθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, η Πρόσκλησης ΑΤΤ123, με τίτλο: «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 €, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.00 €

Υποβολή των προτάσεων από 13/11/2020 ώρα 09.00 έως και 14/01/2020 και ώρα 15.00