Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση…»

Σε συνέχεια της Υπ. Αριθμ. 77094 – 01/08/2022 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικρατείας, με τίτλο:  “Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους”, δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η υπ. Αρ.Πρωτ.: 10945 – 02/08/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενους για υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής σε Πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023.

Όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση:

«Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως και τις 12/08/2022, ώρα 23:59. Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.».

Οδηγίες προς τους φορείς/δομές, περιλαμβάνονται στις σελίδες 35 έως 43 της Πρόσκλησης.