Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Σε συνέχεια της υπ’Αριθμ. 54128 – 23/07/2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας”, δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η υπ’Αρ.Πρωτ.: 10083 – 31/07/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” έτους 2021-2022.

Όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση:

“Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, απαιτείται η εισαγωγή στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων») που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet, αποκλειστικά της αιτούσας, προκειμένου για την ταυτοποίηση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”

“Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, κατά το χρονικό διάστημα από 01/8/2021 – 08/8/2021 και ώρα 23:59“.