Πρόσκληση Γ.Σ. 30/1/2017

29/12/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. συνήλθε στην Αθήνα, σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της, επί της οδού Αναπαύσεως 6 στη Μεταμόρφωση.

Βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ.. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση.

Για το αντίστοιχο Πρακτικό του ΔΣ πιέστε εδώ