Σε δημόσια διαβούλευση το έργο των 230 εκ. ευρώ για τις Έξυπνες Πόλεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, ανακοινώνεται πρόσκληση σε Διαβούλευση επί του προτεινόμενου έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τα σχόλια τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου smartota@mindigital.gr μέχρι και τις 25/05/2022.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την PlanBe παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης, δαπάνη που επιχορηγείται 100% στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Πρότυπο Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ

Μελέτη Σύμβουλος Φακέλου Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ

Ελάχιστες Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ

Μελέτη Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ

Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ