Πρόσθετες Οδηγίες λειτουργίας ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-μεΑ και ΚΔΗΦ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.666/17 – 08/01/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)”.