Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 09.09.2022,