Οδηγίες για τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την αποτροπή του COVID-19

Σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ Β’ 4756), δημοσιεύθηκε, η Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 09.09.2022, με την οποία ενημερώνονται τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, σχετικά με την αναπροσαρμογή των πρωτοκόλλων λειτουργίας, που αφορούν τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποτροπής του COVID-19.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε το έγγραφο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 08.09.2022, με το οποίο παρέχονται Οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση των παιδαγωγών καθώς και του λοιπού προσωπικού των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της χώρας, σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των Σταθμών.