Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ-μεΑ και ΚΔΗΦ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 879- 12/4/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)”.