Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών – Οριστικοί Πίνακες 2022-2023

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, τα Οριστικά Αποτελέσματα της Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” περιόδου 2022-2023, τα οποία μπρούν να διαβάσουν οι αιτούντες, κατόπιν εισόδου τους στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με τα διαπιστευτήρια taxisnet. Οι εγγραφές των ωφελούμενων – κατόχων voucher στις δομές, θα ξεκινήσουν το αργότερο, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι οριστικοί Πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, με Πλήρη και Ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά Νομό / Δήμο. Οι δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher), εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και των παιδιών. Αντί αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ. Oι αιτούσες/αιτούντες, μπορούν να δουν τους Κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα, στην ειδική εφαρμογή που έχει επίσης αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.