ΕΕΤΑΑ: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022 – 2023

Αναρτήθηκαν, στις 05/09/2022, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα εξής:

  1. Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη Δράση, ανά Νομό και ανά Δήμο
  2. Καταχώρηση αξιών τοποθέτησης (voucher) , με την συμπληρώση του Α.Φ.Μ. και του Ειδικού Κωδικού του Φορέα
  3. Απόδοση voucher πλήρους αξίας και δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ σε ΚΔΑΠ.