Πρόγραμμα παροχής μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1971- 14/05/2021, η υπ’ Αριθμ. 27026– 10/05/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των Παραρτημάτων Χρονίων Παθήσεων και των Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία παρέχονται υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους μέσω της παροχής σε είδος μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19”.